บริการโปรโมทเว็บไซท์ (SEO)

รายละเอียด Package ของบริการ SEO แบบต่างๆ

1.) Top 5 Saving (50000 บาท)
 • รับประกันติด 5 อันดับแรกบน google.co.th
 • ให้บริการติดอันดับการค้นหาถึง 3 คำ (keywords)
 • ระยะเวลาทำงาน 6 เดือน

 • 2.) Top 5 Starter (20000 บาท)
 • รับประกันติดอันดับ 5 อันดับแรกบน google.co.th
 • ให้บริการติดอันดับการค้นหา 1 คำ (keyword)
 • ระยะเวลาทำงาน 6 เดือน

 • 3.) Top 10 Saving (37500 บาท)
 • รับประกันติดอันดับ 10 อันดับแรกบน google.co.th
 • ให้บริการติดอันดับการค้นหา 3 คำ (keywords)
 • ระยะเวลาทำงาน 4 เดือน

 • 4.) Top 10 Starter (15000 บาท)
 • รับประกันติดอันดับ 10 อันดับแรกบน google.co.th
 • ให้บริการติดอันดับการค้นหา 1 คำ (keyword)
 • ระยะเวลาทำงาน 4 เดือน

 • 5.) Top 20 Saving (25000 บาท)
 • รับประกันติดอันดับ 20 อันดับแรกบน google.co.th
 • ให้บริการติดอันดับการค้นหา 3 คำ (keywords)
 • ระยะเวลาทำงาน 3 เดือน

 • 6.) Top 20 Starter (10000 บาท)
 • รับประกันติดอันดับ 20 อันดับแรกบน google.co.th
 • ให้บริการติดอันดับการค้นหา 1 คำ (keyword)
 • ระยะเวลาทำงาน 3 เดือน

 • การจ่ายเงินค่าบริการ

  สามารถแบ่งจ่ายเงินเป็น 3 งวด ดังนี้
 • งวดที่ 1 : จ่ายเงินล่วงหน้า 30% ของราคาเต็ม
 • งวดที่ 2 : จ่านเงิน 30% ของราคาเต็ม หลังจากที่มีจำนวน keywords ติดอันดับไปแล้วอย่างน้อย 30% ของจำนวน keywords ทั้งหมดตามที่ระบุในแต่ละ Package
 • งวดที่ 3 : จ่ายเงิน 40% ของราคาเต็ม หลังจากที่มีจำนวน keywords ติดอันดับไปแล้วทั้งหมดตามที่ระบุในแต่ละ Package

 • การรับประกัน

  รับประกันคืนเงินให้เต็มจำนวนหากไม่สามารถทำให้อันดับขึ้นถึงที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นของแต่ละ Package ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • หากคุณเลือกใช้บริการ Top 5 Saving หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน แล้วไม่มี keyword ใดเลยที่ขึ้นถึงอันดับ Top 5 เราจะคืนเงินมัดจำที่ท่านจ่ายไว้ทั้งหมด

 • หากคุณเลือกใช้บริการ Top 5 Saving หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน แล้วมี keyword ที่ขึ้นถึงอันดับ Top 5 เพียงแค่ 1 คำ ทางเราจะคิดเงินแค่งวดที่ 1 เท่านั้น หรือ 30% ของราคาเต็ม

 • หากคุณเลือกใช้บริการ Top 5 Saving หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน แล้วมี keyword ที่ขึ้นถึงอันดับ Top 5 เพียงแค่ 2 คำ ทางเราจะคิดเงินแค่งวดที่ 1 และ 2 เท่านั้น หรือ 60% ของราคาเต็ม