บริการสร้างเว็บและออกแบบเว็บ

บริการสร้างเว็บและออกแบบเว็บ

บริการของเราค่อนข้างจะหลากหลาย ตั้งแต่บริการออกแบบและเขียนเว็บไซท์ การติดตั้งเว็บไซท์ การดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซท์ การโปรโมทเว็บไซท์ การออกแบบภาพกราฟฟิกหรือการตกแต่งรูปสินค้าเพื่อใช้ในเว็บไซท์ การออกแบบแบนเนอร์หรือภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบไฟล์ flash ประกอบในเว็บไซท์ หรืออาจจะเป็นไฟล์ flash ทั้งเว็บไซท์

ประเภทของเว็บไซท์ที่ให้บริการ

 • บริการสร้างเว็บ e-commerce มีระบบตะกร้าสินค้า, ระบบจ่ายเงินผ่านทางบัตรเครดิต หรือ Paypal
 • บริการสร้างเว็บแนะนำองค์กร หรือ intranet แบบครบวงจรของระบบงานในบริษัท
 • บริการสร้างเว็บส่วนบุคคล, เว็บเพื่อการแนะนำตัว หรือบริการต่างๆ, เว็บงานแต่งงาน, เว็บไซท์ครอบครัว เป็นต้น
 • บริการสร้างองค์ประกอบที่สำคัญของเว็บไซท์ เช่น เว็บบอร์ด, กล่องข้อความ, ticket support system, แบบฟอร์มรับสมัครพนักงาน, แบบสอบถาม, ระบบการโหวตคะแนน เป็นต้น
 • บริการสร้างเว็บ flash สำหรับเว็บที่เน้นเรื่องความสวยงามและการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพเคลื่อนไหวหรือ animation

 • Super Saver Package (Static Web) : 4,000 บาท
  บริการสร้างเว็บแพ็กเกจนี้ ท่านจะได้รับ

 • ปริมาณเนื้อหา 5 หน้าเว็บ
 • รูปภาพ 5 รูป พร้อมตกแต่งรูปให้สวยงาม
 • แบนเนอร์สร้างแรงดึงดูดใจต่อลูกค้า 1 แบนเนอร์
 • ตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซท์
 • หน้าเว็บติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บและเจ้าของเว็บไซท์ทางอีเมล์

 • Economic Package (Static Web) : 7,000 บาท
  บริการสร้างเว็บแพ็กเกจนี้ ท่านจะได้รับ

 • ปริมาณเนื้อหา 10 หน้าเว็บ
 • รูปภาพ 20 รูป พร้อมตกแต่งรูปให้สวยงาม
 • แบนเนอร์สร้างแรงดึงดูดใจต่อลูกค้า 1 แบนเนอร์
 • ออกแบบ logo บริษัทหรือร้านค้าให้ฟรี 1 logo
 • ตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซท์
 • หน้าเว็บติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บและเจ้าของเว็บไซท์ทางอีเมล์

 • SME Package (Static Web) : 9,000 บาท
  บริการสร้างเว็บแพ็กเกจนี้ ท่านจะได้รับ

 • ปริมาณเนื้อหา 15 หน้าเว็บ
 • รูปภาพ 30 รูป พร้อมตกแต่งรูปให้สวยงาม
 • แบนเนอร์สร้างแรงดึงดูดใจต่อลูกค้าขนาดใหญ่ 2 แบนเนอร์ ขนาดเล็ก 2 แบนเนอร์
 • ออกแบบ logo บริษัทหรือร้านค้าให้ฟรี 1 logo
 • ตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซท์
 • หน้าเว็บติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บและเจ้าของเว็บไซท์ทางอีเมล์

 • SME Extendable Package (Dynamic Web) : 15,000 บาท
  บริการสร้างเว็บแพ็กเกจนี้ ท่านจะได้รับ

 • ปริมาณเนื้อหา 15 หน้าเว็บ
 • รูปภาพ 30 รูป พร้อมตกแต่งรูปให้สวยงาม
 • สินค้าพร้อมรูปภาพเพิ่มเติม 20 ชิ้น
 • เครื่องมือในการบริหารจัดการสินค้า เช่น การเพิ่มสินค้า, การแก้ไขรายละเอียดสินค้า, การลบรายการสินค้า
 • เครื่องมือการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า (shopping cart) ซึ่งมีระบบการทำรายการสั่งซื้อ, การคิดเงิน, การเก็บข้อมูลลูกค้า
 • แบนเนอร์สร้างแรงดึงดูดใจต่อลูกค้าขนาดใหญ่ 2 แบนเนอร์ ขนาดเล็ก 2 แบนเนอร์
 • ออกแบบ logo บริษัทหรือร้านค้าให้ฟรี 1 logo
 • ตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซท์
 • หน้าเว็บติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บและเจ้าของเว็บไซท์ทางอีเมล์

 • SME Full Function Package (Dynamic Web) : 18,000 บาท
  บริการสร้างเว็บแพ็กเกจนี้ ท่านจะได้รับ

 • ปริมาณเนื้อหา 20 หน้าเว็บ
 • รูปภาพ 50 รูป พร้อมตกแต่งรูปให้สวยงาม
 • สินค้าพร้อมรูปภาพ 50 ชิ้น
 • เครื่องมือในการบริหารจัดการสินค้า เช่น การเพิ่มสินค้า, การแก้ไขรายละเอียดสินค้า, การลบรายการสินค้า
 • เครื่องมือการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า (shopping cart) ซึ่งมีระบบการทำรายการสั่งซื้อ, การคิดเงิน, การเก็บข้อมูลลูกค้า
 • แบนเนอร์สร้างแรงดึงดูดใจต่อลูกค้าขนาดใหญ่ 4 แบนเนอร์ ขนาดเล็ก 4 แบนเนอร์
 • ออกแบบ logo บริษัทหรือร้านค้าให้ฟรี 1 logo
 • เว็บบอร์ดสำหรับให้ลูกค้าเข้ามา post ข้อความหรือคำถามไว้ให้กับเจ้าของเว็บไซท์ และให้ลูกค้าคนอื่นๆได้อ่าน
 • ตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซท์
 • หน้าเว็บติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บและเจ้าของเว็บไซท์ทางอีเมล์

 • Made to Order Web Site
  บริการสร้างเว็บไซท์นี้เป็นการออกแบบและสร้างเว็บไซท์ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับการสั่งงานของลูกค้า เช่น อาจจะเป็นเว็บไซท์ที่สร้างจาก flash ทั้งเว็บไซท์ หรือเว็บเฉพาะกิจที่มีรายละเอียดและเนื้อหาต่างออกไปจากเว็บไซท์ทั่วๆไป หรืออาจจะเป็นเว็บทั่วไปแต่มีรายละเอียดบางส่วนแตกต่างออกไปจากเดิมซึ่งต้องได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด หรือเฉพาะบางส่วน การประเมินราคาจะประเมินจากรายละเอียดงานทั้งหมดที่คุยกับลูกค้าลงตัวแล้ว